Zasvěcení do Shambally

Stupeň 1

Obsahuje zasvěcení do prvních 256 symbolů
Popis práce s Shamballou, výklad lokálních i dálkových léčebných technik.

Stupeň 2

Zasvěcení do dalších 256 symbolů - (celkem 512)

Stupeň 3

Zasvěcení do dalších 256 symbolů - (celkem 768)

Stupeň 4 - Mistr/Učitel: 

Zasvěcení do dalších 256 symbolů - (celkem 1024)
Mistrovský stupeň opravňující k zasvěcování.

Bývá běžným zvykem, že první dva stupně Shamballa 1024 se většinou absolvují oba současně.

Ceny zasvěcení - viz. ceník

Termíny zasvěcení - viz. Kalendář akcí
(lze i individualně)