Co je to Deeksha (Dikša)

sourceDeeksha – tak byla v indickém sanskrtu nazvána láskyplná energie, která pramení z nejvyšších a nejčistších míst zdroje celého vesmíru. Je to velmi jemná, ale zároveň silná léčivá energie plná čisté lásky, moudré pomoci, požehnání, milosti, odpuštění, štěstí a té nejvyšší inteligence. Je tu, aby nám pomohla a je pro nás vším.

Deeksha nás láskyplně chytá za ruku a provází nás spletitým bludištěm života naprosto neomylně, nejkratší možnou cestou, až k úplnému vysvobození.

Deeksha pomáhá bez otázek, bez výhrad, bez posuzování všemu a všem. Řeší vše co je třeba nebo o co člověk požádá.

 • čistí vše negativní, odstraňuje bloky, překážky, nemoci. 
 • postupně odstraňuje negativní myšlenkové programy a negativní emoce
 • plynule navozuje přirozený stav radosti a pozitivního myšlení
 • Působí komplexně na všech úrovních: tělesné, psychické, mentální, energetické a duchovní
 • dokáže nejlepší možnou cestou vyvést člověka z bludiště osobních, vztahových a existenčních problémů
 • akumuluje naše těla energií a výrazně zvyšuje vibrační úroveň
 • aktivuje, revitalizuje a výrazně harmonizuje mozkovou činnost
 • revitalizuje centrum štěstí a radosti v mozku (septum pelucidum)
 • regeneruje a opravuje DNA
 • plně aktivuje a regeneruje srdeční energetické centrum (srdeční čakra, duchovní mozek člověka)
 • vede k trvalému zvýšení stavu vědomí.

Jaký má Deeksha praktický účinek, jak se prakticky projevuje?

Tím, že se pročišťuje energetický systém a zvyšuje vibrační úroveň, dochází automaticky k postupnému propojovaní našeho vědomí s vyššími složkami naší bytosti.  Tak získáváme přístup k novým informacím a k vyššímu stupni inteligence. Z této vyšší inteligenční pozice jsou nám následně jasné i ty věci, které nám před tím jasné nebyly a uvědomujeme si souvislosti a skutečnosti, které jsme si předtím neuvědomovaly. Je to zkrátka postupná aktivace našeho přirozeného stavu bytí.

Vyrovnává aktivitu mozkových center. Srovnává do normálu hyperaktivní centra a regeneruje, aktivuje a uvádí do optimálního stavu nečinné a utlumené části mozku. Dikša doslova osvobozuje ostatní mozková centra od hyperaktivního vlivu myšlenkových procesů levé hemisféry. Zvláštním bodem, na který bych rád upozornil, je aktivace a revitalizace často velmi ochablého centra štěstí v mozku.

Deeksha umí vyhledat a odstranit i ty velmi hluboko uložené negativa, která jsou mnohdy běžnými metodami nelokalizovatelná.
Dokáže tedy pomoci jak běžnému člověku, tak i člověku, jehož energetický systém je na první pohled poměrně čistý a například při pohledu na jeho auru je zdánlivě na povrchu vše čistě prosvětleno. Dikša bezpečně ošetřuje i negativa jakkoli na první pohled skrytá i v těch nejhlubších vrstvách.
Deeksha má dle mého názoru oprávnění řešit naprosto vše. Jediné omezení jsou mantinely, které si člověk vytvořil svou vlastní myslí.

Deeksha pomáhá člověku na cestě k přirozenému stavu bytí, ke stavu jednoty, stavu založeném na bezpodmínečné lásce a permanentně prožívaném stavu štěstí a radosti.Tento stav by jsme také mohli označit jako mnohdy tolik diskutované osvícení.

Některé z uvedených účinků jsou postupné a tedy zřetelně znatelné po pravidelném působení, některé účinky jsou pak okamžité.
Okamžitě nastává zvýšení celkové energetické hladiny, energetické kapacity srdečního centra a ve většině případů se dostavuje výrazné zlepšení nálady a optimismus, který je přímým důsledkem zlepšení energetického stavu organismu.

Jak jsou odstraňovány bloky?

Odstraňování bloků, tzn. překážek volného proudění v organismu člověka, je velmi různé a liší se případ od případu.
V celém současném období, jde nejen o to, aby se lidé dostali na jinou existenční úroveň, ale aby nabrali i určitou moudrost, něco se naučili. Bloky, které mají lidé v sobě uloženy, pocházejí z neprožitých a nepochopených životních lekcí. Měli být prožity a přeměněny v moudrost, ale prozatím se tak nestalo a leží někde uloženy, často blokují průchodnost těla nebo způsobují nemoc, aby na sebe upozornili a byly tak na vědomé úrovni zpracovány.

Mnohé z neodžitých emocí a negací jsou již pro nás informačně málo hodnotné a kdyby jsme měli v tomto zrychleném období zpracovat myšlenku po myšlence, patrně by nám to trvalo déle, než máme času. Zpracování veškerého tohoto často i karmického nánosu a jeho zpracovávání na vědomé úrovni již mnohdy pozbývá na významu. Tyto druhy bloku Deeksha většinou rozpustí a odstraní bez toho, že by jsme cokoli museli řešit. Stačí jen pustit a odevzdat svá nepotřebná neodžitá břemena.

A pak jsou zde záležitosti, které mají pro člověka velkou hodnotu a jejich pochopení vede k velké moudrosti … jsou mnohdy klíčové pro pochopení řady dalších skutečností. Tyto záležitosti jsou zpracovány tak, aby si podstatu problému člověk uvědomil ve svém vědomí, ale aby zároveň byli zpracovány co nejšetrnějším způsobem a člověk zbytečně netrpěl prožíváním všech nahromaděných neprožitých negativních emocí. Zkrátka, jen tolik, kolik je nezbytně nutné. V praxi to zcela běžně vypadá tak, že se v reálném životě odehraje situace jako v nejlepším filmu a s hvězdným obsazením, která jasně vysvětluje to, co máte vidět a s láskou přijmout. Sám z vlastní zkušenosti musím uvést, že vždy je to člověku ukazováno s velkou láskou a jen tolik, kolik unese.

Důležité je tyto situace neodmítat a nezavírat před nimi oči, i když někdy říkají člověku ne vždy příjemné věci a často nám ukazují něco, na co nejsme pyšní. Pokud něco nebudeme chtít vidět nebo si to nebudeme chtít přiznat, je to jako zavírat oči před zrcadlem. Kdykoli znovu pootevřeme oči, stále to tam bude.
Absolutní a bezvýhradní přijetí sebe sama, svých myšlenkových vzorců a všech svých osobností, které v nás žijí, vede k rozpuštění všech překážek.
Jediné, co je třeba udělat, je veškeré své nízké a negativní myšlenky a emoce přijmou jako své vlastní děti. A to s láskou, s jako přijímáme své děti, ať jsou jakékoli.
Vše, co takto přijmeme, se v naší náruči rozpustí

Pokud jsou bloky odstraněny, může život znovu proudit. Ustupují nemoci, bolesti, únava, problémy ve vztazích, existenční problémy v životě, vše jako zázrakem začíná fungovat. Dochází ke zvýšení vitality, zlepšení vztahů na všech úrovních. Život začíná být zábavou

Kdo může dostávat Deekshu?

Všichni lidi mohou dostávat Deekshu a to i včetně dětí a těhotných žen.
Výjimkou jsou lidé, kteří trpí vážnými psychickými problémy (např. těžkou schizofrenií) nebo užívají vyšší dávky psychofarmak. U těchto lidí doporučuji osobní konzultaci.
Nic tedy není jednoznačně vyloučeno, avšak proces takového člověka musí probíhat pod dohledem a samozřejmostí je i jeho osobní souhlas.

Kdo může dávat Deekshu?

Deekshu je schopen předávat člověk, který prošel příslušným procesem. Jedná se o transformační, silně očistný a zasvěcovací proces, při kterém je energetický systém člověka přizpůsoben pro průchod vysokých vibrací této léčivé energie. Já osobně jsem prošel tímto procesem v ašramu “Golden City” v jihovýchodní Indii. Dnes tyto procesy probíhají také v Itálii a na Fiji.

Pracuješ-li na sobě, pomáháš tím i druhým.

Každý, kdo pracuje sám na sobě, tím zároveň pomáhá i ostatním. Převráceně pak řečeno, pokud chceš pomoct ostatním, nesnaž se radit ostatním, ale pracuj na sobě. Deeksha je toho zářným příkladem.
Každý, kdo načerpá sílu Deekshy, je sluncem na zemi. Nejen on získává ze síly lásky, kterou je doslova nabitý jako akumulátor a jeho srdce září, kamkoli přijde. Jeho rodina, jeho děti, jeho rodiče, těm všem on pomáhá. Mnohé věci, které se vyřeší jemu, jsou společné rodinné, rodové, atd.. Tím, že je vyřeší on, zbaví se jich i ti ostatní. Světlo proudí po neviditelných vazbách do celé rodiny.
Veškeré světlo a láska, které takto proteče na tuto zemi, tady již zůstane.
Lidé si zapomněli brát lásku z jejího zdroje, protože jim bylo nalháno, že tam nic není a zoufale žadoní po svých bližních, aby jim dali alespoň trochu své lásky. Takto se pak o lásku přetahují.
Stav jednoty je stav, kdy mají všichni lidé svá srdeční centra funkční, jsou ve stavu, kdy k nim láska proudí z nekonečného zdroje a zároveň tuto lásku bezpodmínečně vyzařují k ostatním. Pokud pak uvážíme, že energie se nesčítají, ale násobí, vzniká geometrickou řadou šířící se síla.

Deeksha = požehnání jednoty = obdarování stavem jednoty

Co je to stav Jednoty?

Stav jednoty není jen mystickým stavem mysli. Je to stav na úrovni fyzického těla, mozku, energetického systému a vědomí. Mysl, která se v minulých letech snažila fungovat jako hlavní řídící centrum všeho, se postupně přesune do role nástroje ve službách vyšších složek naší multidimenzionální bytosti.

Řízení postupně přebírá srdeční centrum. Mozková aktivita se nesnižuje, ale naopak zvyšuje a přibývají i nové funkce, které dosud leželi v oblastech nevyužívané mozkové kapacity. Člověk přechází ve svém fungování na vyšší rovinu bytí než byl doposud zvyklý.

Jsou nějaká omezení?

Jediným omezením je svobodná vůle každé bytosti a zároveň pak hranice, které má postavené ve své mysli.