Co je to Reiki

“Rei” znamená ”univerzální, všudypřítomný”

Symbol Reiki

“ki” znamená energie (čínsky chi, v Indii prána)

Je to energie, kterou všichni velmi dobře známe. Je tu stále s námi, naplňuje nás a proudí v nás našimi energetickými dráhami (meridiány).
Pokud by bylo vše v pořádku, pak by jsme možná ani žádné léčení nepotřebovali. Energie by volně proudila a tělo by samo žádné nemoci nevyvolávalo. Pokud by přišla nákaza zvenku, zcela dokonale, tak jak bylo stvořeno, by si s nákazou poradilo, samo ji lehce odstranilo a naučilo by tak svůj imunitní systém zase něco nového.
Praxe je však jiná. Energie často neproudí tak, jak má. Orgánům se této energie někdy nedostává a začíná tak koloběh nemocí a zdravotních problémů. Některá místa vyvolávají bolest, aby na sebe upozornila, někdy jsou prostě jen oslabena, takže se třeba i drobné nákaze sama neubrání a někdy může situace dojít i mnohem dále.
Vesměs většina onemocnění, která nejsou způsobena úrazem mají svůj skutečný původ na energetické úrovni. Nakažlivé virové onemocnění jsou pak často šířena především díky oslabeným imunitním systémům. Nelze samozřejmě vše dávat za vinu energetické úrovni člověka, ale z mé zkušenosti vím, že je tam příčina velmi často.
Ten kdo ovládá reiki, umí najít a vyživit postižená místa a rozproudit energii v těle. Někdy trvale, někdy jen na čas.
Proč jen na čas?. Protože bloky na energetické úrovni, které jsou příčinou špatné cirkulace energie po meridiánech z velké části souvisí s myslí člověka a s jeho nahromaděnými neodžitými a správně neprožitými situacemi, s jeho nahromaděnými negativními emocemi. Např nahromaděný silný strach nebo nedostatek lásky, dokáže člověka přivést velmi blízko propasti. O různých uložených traumatech pak ani nemluvě.
Jde tedy nejen o to vyživit dané místo energií.
Často se však stává, že i pouhé energetické vyživení pomáhá. Proud energie mnohé sebou odnese a pokud se časem tok energie opět přibrzdí, pak již nikdy nejsou věci stejné jako dřív. Zatím co energie proudí, stane se spouta věcí a situace již nikdy není stejná jako byla. Často se stává, že pokud se problém nevyřeší hned, události se působením lečivého proudu rozproudí natolik, že dovedou léčeného až k úplnému vítězství.

Reiki je nejen energie a nejen léčebný nástroj.
Pro mnohé, kteří chtějí být do tajů Reiki zasvěceni, je Reiki také cestou.

Výstižnější by bylo použít výraz Reiki-do, což znamená “cesta Reiki”.

Člověk, který se vydá cestou Reiki a projde tím, čím by měl projít, se stává Mistrem Reiki.
Pokud tento člověk prošel to, co měl projít, díval se dobře kolem sebe, naslouchal, učil se a pochopil tak to, co má na této cestě pochopit, pak je to člověk, který zná podstatu fungování nás samotných a kromě jiných dovedností zcela jasně ví jak pracuje lidská mysl a myšlenka, umí s touto myšlenkou pracovat a umí tak dokonale pracovat s univerzální energiií.
Cílem by tedy mělo být nejen naučit se léčit fyzické tělo zesíleným proudem univerzální energie, ale především pochopit a naučit se tuto energii skutečně používat tak, aby konala dobro a pomohla jak člověku, který reiki disponuje, tak i lidem okolo.

Myšlenka je nejmocnější nástroj ve vesmíru. Pokud pak této myšlence dáme vyšší sílu v řádu sto násobků, je to nástroj s kterým by měl žák či mistr reiki umět zacházet.

Na druhou stranu, Reiki se nedá zneužít. Není to jen pouhá energie, ale jejím obsahem, stejně tak jako celého vesmíru, je vyšší forma inteligence, která nedovolí nic, co by někomu ublížilo.

V průběhu času, který uplyne od prvního zasvěcení až po konečné mistrovské zasvěcení, by měl dotyčný strávit teorii i praxi a naučit se pracovat s Reiki na úrovni těla a na úrovni mysli.
Reiki je pro všechny. Není člověk, který by nemohl jít cestou Reiki. Je však také pravdou, že někdo je již připravený, někdo méně. Někteří mají již dáno, že se touto cestou mají dát, je jen otázkou, kdy se k tomuto kroku odhodlají. Cesta každého člověka je pak jiná a i já ke každému přistupuji zcela individualně. Každý potřebuje trochu něco jiného a to, co je jednomu nad slunce jasné, druhému už tak jasné být nemusí.

Vše je pak vždy dobrovolné. Jsme svobodné bytosti.