… to je také dobré vědět

 Zde jsou soustředěny další, především praktické informace a postřehy z běžného života pro lidi zabývající se deekshou jako přijímající.

Co bych měl(a) dále vědět nejen pokud chodím na Deekshu?

Pokud se tělo dožaduje spánku, dopřejte mu jej. Mnoho záležitostí se zpracovává právě během spánku. Pokud se nahromadí a je potřeba je začít řešit, může přijít i náhlá únava.

Různé lehké bolesti, např. hlavy, které se ve vyjimečném případě mohou dostavit, jsou většinou, stejně jako u jiných energetických metod, projevem problému s průchodností energetických drah. Tato situace se většinou sama rozplyne. Pokud je bolest velmi výrazná, obtěžující nebo pokud je zkrátka třeba, je možné situaci analyzovat a urychlit řešení doplňkovými metodami.

V některých případech, zvláště pokud si to situace člověka vyžaduje, ať z toho důvodu, že jsou pro něj nesrozumitelné principy na kterých jako lidé na myšlenkově energetické úrovni fungujeme nebo pokud je řešený problém příliš složitý a je žádáno jeho bližší vysvětlení, pak je vhodné zamezit myšlenkovému tápání a doplnit proces některou alternativní terapeutickou metodou tak, aby byla zcela jasně řečena a vysvětlena příčina a zároveň pak, aby dotyčný pod zkušeným vedením dospěl k pochopení některých základních principů.

Pokud je něco léčeno, pak každý lékař ví, že léčení mnohdy neprobíhá po přímce, ale nastává výkyv, po kterém nastává uzdravení. Stejné je to i při léčení na energetické úrovni. Ještě naposledy v životě se může projevit něco, co vás v průběhu života trápilo a co někde leží nedořešené. Pokud by nastal výraznější problém, nespěchejte s farmaceutiky, mohli by roztříštit léčebný proces. Doporučuji zralou úvahu a případnou konzultaci.

Pokud do tmavého koutu posvítíte baterkou je tam vidět i nepořádek, co jste před tím neviděli a mysleli jste si, že tam nic není. Stejné je to i s léčením na úrovni energií. Pokud je někam vpuštěno silné světlo, buď objevíte krásně čisto nebo uvidíte to, co jste před tím neviděli. Poděkujte za to, je to dar. … a ukliďte to. :) Pokud nevíte jak, zeptejte, poraďte se.

Takto fungují i vztahy. Pokud vystoupíte na energeticky vyšší úroveň, a to vystoupíte dříve či později sami, či vlivem ostatních lidí, pak se některé věci zviditelní, zvýrazní, vyhrotí tak, že jsou dobře a jasně vidět a mohou být řešeny.
Na druhou stranu, kdyby jste měli sami postupně řešit všechny nahromaděné záležitosti, někteří jedinci by asi transformaci nestihli, proto snažit se vše vyřešit sami a postupně a každou drobnost obrátit v moudrost není v této době pravděpodobně příliš vhodné. Je třeba pomoci z vyšších úrovní a zrychlení procesu čištění.

Ve dnech, kdy jste pod vlivem energií deeksha, jste pod zvýšeným vlivem vyšších rovin existence. Jste pod zvýšenou ochranou, je vám zvýšeně pomáháno, je o Vás dbáno a vše se děje k Vašemu dobru.
V těchto dnech můžete veškeré strachy a nejistoty pověsit na hřebík, ať se děje, co se děje.

Na co se mnohdy zapomíná.

Dikša nemá žádné negativní nebo vedlejší účinky.

Někdy však může člověk prožívat i stav, který sami na první pohled nehodnotíme jako pozitivní.
Ne vždy se člověk vznáší v oblacích. Někdy v životě, ať s pomocí nebo bez ní, procházíme situacemi, do kterých nás dostala naše nevyřešená minulost, nevyřešené vztahy a nezpracované emoce. Naše nedořešená minulost nás dusí. Ovlivňuje nás často i podvědomě, aniž si to uvědomujeme.Teprve pokud naši minulost vyřešíme, nebude se nám loudit do našeho života a teprve pak můžeme začít vychutnávat život ve stavu tady a teď, život plný nerušených prožitků stavů bezprostřední a permanentní radosti.
Deeksha řeší naši minulost, řeší naše vztahy, řeší nezpracované emoce.
Některé věci řeší tak, že zkrátka zmizí. Někdy si toho ani nevšimneme a teprve po čase si uvědomíme, že to tu již zkrátka není.
Někdy je však třeba naše větší, či menší aktivní účast. Mnohdy je zkrátka třeba, aby jsme si některé věci uvědomili, pochopili je a obrátili v naši moudrost.
Pokud nám nastane nějaká konkrétní situace nebo nám je poslán do našeho vědomí obraz z naší třeba i dávné minulosti, je velmi důležité vědět:

Co to je a co to znamená?
Co s tím mám nebo nemám dělat?

Tyto dva body platí univerzálně v celém životě. I bez působení a pomoci alternativních metod jsme tak jako tak v současné době tlačeni k vyřešení své minulosti a několik následujících let bude ještě výraznějších.
Pokud při práci na sobě požádáme o pomoc Deekshu, můžeme si být jisti, že jsme v té nejláskyplnější náruči.
Pokud někdo neví co a proč se děje, co to znamená a zda a co se s tím má nebo nemá dělat, pak může propadnou zmatenosti a negativním pocitům.
V tomto směru považuji za velmi důležité, aby člověk pochopil alespoň základy principů na kterých všichni fungujeme, jak pracujeme se svými myšlenkami, jak si utváříme svůj vlastní svět a jak vše dostat do podoby, která nám vyhovuje.
Někdy je i přes veškerou znalost některých zákonitostí třeba rady. Přijďte a vše vyjasníme.

Mít jasno v tom co probíhá a pevně věřit v hlubší smysl, někdy pouze zdánlivě bezvýznamných věcí, je nesmírně důležité.
Nejistota, strach a obavy jsou velmi špatnou silou, která je palivem pro negativní myšlenky člověka.