Shamballa

Co je to Shamballa (1024,2002,3010)?

Shamballa je více než jen další druh energie. Shamballa je propracovaný rozsáhlý léčebný systém pracující s mnoha energetickými složkami a velkým množstvím nástrojů na energetické úrovni. S tímto energetickým léčebným systémem je propojeno mnoho vysokých duchovních bytostí, kteří sami o sobě disponují mnoha rozsáhlými možnostmi pomoci.
Tento systém má právem ve svém označení slovo Shamballa, což je název města na vyšší úrovni, než je fyzická hmota, tedy na úrovni nehmotné. Toto místo je jakýmsi centrem života vyšší duchovní inteligence. Z tohoto místa přichází pomoc do fyzické roviny, která se prozatím většině lidí iluzorně jeví z jejich pohledu jako uzavřená a konečná. Označení 1024 v názvu je počet energetických symbolů, které jsou v systému obsaženy a které má zároveň člověk zasvěcený do tohoto systému zakotveny ve svém energetickém poli.

Co tento energetický léčebný systém umí?

Osvobozuje od emocionálních vazeb a starých vzorců myšlení a jednání, rozpouští karmu, uvolňuje karmické zátěže, aktivuje další řetězce DNA, napravuje pokřivené kódy DNA.

Shamballa 1024 pracuje na vysoko vibrujících frekvencích 5D (páté dimenze úrovně života) a může léčit téměř všechny nemoci, které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné (AIDS, rakovina, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u zcela poškozených orgánů, apod.).

Léčebný systém Shambally je systém vysokovibrační a je tedy velmi vhodný pro lidi, u nichž se již vibrace jejich těl pohybují na vyšších úrovních, na druhou stranu je systém Shamballa multidimenzionální, tzn. že je navržen, aby jeho prostřednictvím bylo možno léčit člověka na více úrovních, tedy i původní 3D, ve které se stále mnoho lidí prozatím nachází.
Zaroveň bych také dodal, že vibrační úroveň celé země a všech lidí velmi rychle, doslova den ode dne stoupá a účinnost je tedy stále vyšší.

Shamballa je vysoce aktuální systém

Systém prochází vývojem, který je třeba, aby byl aktuálně přizpůsoben velmi rychle se měnící situaci na zemi. Lidé na zemi tedy vždy dostanou k dispozici jen ty prostředky, které jsou v tu chvíli bezpečné a které na svém stupni vývoje potřebují. Situace již pokročila a také někteří jedinci již dosáhli vyšších stavů bytí, při kterých potřebují další nástroje pro svou práci, proto již do tohoto systému přibyly nové energie, nové symboly a celkově došlo k mnohým změnám. Původní systém funguje i nadále tak jak má, mimoto však již dnes existují Shamballa 2002 a 3010, které mají formu rozšíření pro základní Shamballu 1024.

Pro koho je léčení Shamballou určeno

Shamballa je léčením jak jednotlivce, tak celé planety a celého tohoto světa.

Pro koho je vhodné zasvěcení

Zasvěcení do Shambally je na rozdil např od Reiki vhodný pro širší spektrum lidí.
Z vlastní zkušenosti vím, že Shamballa pracuje tak trochu jinak, než jen jako energie. Je to vysoce účinný léčebný systém pracující na vyšší úrovni a je přímo předurčen pro širší využití. I pokud nemá dotyčný detailní znalosti práce s energií, nemusí se obávat sám používat Shamballu.
Je to tak trochu, jako kdyby vás někdo posadil do auta, kde je vše automatické včetně řazení a vám stačí jen vyslovit povel “jeď” nebo “zastav” a točit volantem.
Pár věcí by samozřejmě měl zasvěcený do Shambally znát, stejně jako by měl znát řidič, byť plně automatického auta. 
Není podmínkou žádné předchozí zasvěcení do jakéhokoli energie.

Další výhody

Další nespornou výhodou Shambaly je její postup léčení, který je pozvolný a nedochází k nárazovým změnám v energetickém systému, které by mohli “rozhodit” ustálený stav léčeného.
Pokud někdo celá léta žije v ustáleném stavu, pak i když tento stav není zdravý, je to stav ustálený, na který je dotyčný zvyklý. Shamballa pracuje tak, že působí jemně a přitom velmi důsledně na mnoha úrovních zároveň a cesta ke zdravému optimálnímu stavu je tak bez dramatických výkyvů, plynulá a příjemná.

Podkategorie