Zasvěcení Reiki

Vydat se cestou Reiki znamená také absolvovat zasvěcení, jinak řečeno iniciaci energetických symbolů a toků energie Reiky do energetického systému. Je to tedy v podstatě uzpůsobení energetického systému tak, aby byl člověk schopen průchodu zvýšeného množství energie, nepoužíval při léčení svou vlastní energii, byl schopen navázat spojení s Reiki na energetické úrovni.a byl chráněn proti negativnímu energetickému působení ze strany léčeného.

Zasvěcení je rozdělěno do 3 stupňů, která následují v určitých časových odstupech.
Časový odstup je zcela individuální a závisí na mnoha okolnostech. Tak jak to cítí žák, je většinou to nejpodstatnější hledisko. Každý máme svou intuici, která je většinou správná. Pohled někoho jiného je jen pohled někoho jiného a zahrnuje jeho vlastní měřítka a zkušenosti. Pokud to tak cítíte, udělejte to tak, bez ohledu na to, co vám radí vaše levá hemisféra a okolí.

Není podmínkou, aby byly absolvovány všechny stupně. Mnoho lidí pracuje na stupni II ke své plné spokojenosti a i “pouze” stupeň jedna je pro každého velkou výhodou.

I. stupeň

Při prvním zasvěcení je navázán základní kontakt se zdrojem energie. Energie proudí vždy, když přiložíte ruce. Jakmile jí potřebujete, je tam a proudí.

V prvním stupni

- získat zkušenost s léčivou energií v rukou.
- probíhá očista organismu na všech úrovních
- organismus se postupně přizpůsobuje a připravuje se na zvýšení energie při druhém zasvěcení.
- po prvním zasvěcení není s energií pracováno přes symboly, není tedy nutné znát a vědět nic podstatného. Stačí jen zkoušet, vnímat a sbírat zkušenosti.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a vzhledem ke zkušenostem celosvětovým, je první stupeň vhodný opravdu pro takřka každého.
Velmi mohu doporučit také pro děti, kde velmi kladně působí a rozvíjí je po všech stránkách.
Doporučuji i u dětí se zdravotními problémy, kde působí jako celková očista a řeší i běžně neřešitelné.
U dětí je výhodou, že nemusí znát žádný symbol ani nic jiného. Děti reiki používají sami velmi intuitivně, až se mnohdy některým věcem divíme. :)

II. stupeň

V druhém stupni už jde opravdu o to, něco se naučit a začít skutečně s Reiki pracovat na všech úrovních.

Energie je podstatně zesílena a její druhý stupeň se ovládá pomocí třech základních symbolů, které jsou při zasvěcení vloženy do energetického systému člověka. Úkolem každého je nyní naučit se tento zvýšený proud ovládat jak při fyzickém doteku rukou, tak svou myšlenkou. Energie reiki je velmi kreativní nástroj s takřka neomezenými možnostmi a v tomto stupni jde o to, naučit se těchto možností využívat, a to nejen k léčení. Reiki vám pomůže změnit život na všech úrovních, stačí se ji jen naučit používat.

Nyní, na druhém stupni Reiki nastává čas naučit se něco o lidské mysli, jak pracuje lidká myšlenka a naučit se se svými myšlenkami pracovat. Jde o to zkrotit svou mysl, aby si nedělala to, co chce. Je to období, kdy je důležité pročistit své myšlenkové vzorce a vypustit své negativní emoce, které jsou palivem pro negativní myšlenky. Pokud se někdo chce stát Mistrem reiki, měl by ve své mysli nastolit stav přirozeně pozitivního myšlení a naučit se zkrotit negativní myšlenku, která se i později může někde z jeho hloubi vynořit.
Proto neproudí energie stále, ale je nutné jí spustit za pomocí symbolů. Kdyby plynul tak silný proud energie stále i do našich negativních myšlenek, bylo by to nám i ostatním na obtíž.

III. stupeň Mistr / Učitel

Veškerá dosavadní cesta byla jen přípravou na třetí poslední stupeň Reiki.

Zdali je někdo připraven na Mistrovský stupeň Reiki, není otázkou znalosti symbolů zpaměti nebo precizní znalost anatomie. To je jen teorie, kterou si za pět minut může každý nalistovat.
Důležitá je úroveň vašeho vědomí, moudrost, čistá mysl a srdce, které je silnější než levá hemisféra.

Pokud cítíte, že toto máte, pak je vám cesta otevřena.

Při třetím zasvěcení získáte poslední mistrovský symbol Reiki.
Energie je opět podstatně zesílena

Po mistrovském zasvěcení je vše tak trochu jinak. Energie je silnější a je tu pokaždé, když jí potřebujete, když na ní pomyslíte, když o ní požádáte. Je tu s vámi pořád a vy jste stále s ní. Jste součástí Reiki. Proto jste se toho museli tolik naučit … aby jste to nyní mohli zužitkovat a nakládat s tímto úžasným darem tak, jak to vaše srdce bude cítit
Veškeré knihy můžete nyní odložit a poslouchat své srdce, intuici a reiki. Tam je pravda a vše, co potřebujete ještě vědět.

Někdy je praktikováno rozdělení stupně 3 na dva podstupně, kdy jeden je pouze částečné zesílení energie a druhý je kompletní mistrovský/učitelský.
Já osobně preferuji třetí stupeň jako kompletní mistrovský/učitelský.

Každý, kdo absolvuje všechna tato zasvěcení, disponuje právem a schopností zasvěcení předávat dále.